Convocatòria d'un lloc de treball de peó de manteniment

Convocatòria d'un lloc de treball de peó de manteniment

Es convoca un lloc de treball de peó de manteniment mitjançant un contracte per obra i servei determinat, a temps parcial, d'acord amb les bases adjuntes.

El termini per a la presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària que consta a les clàusules cinquena i sisena de les bases finalitza el dia 5 de maig de 2021, a les 23:59:59.

S'adjunta també el model de declaració responsable.

Tots els documents cal que es presentin en format PDF. 

Darrera actualització: 13.04.2021 | 09:58