Bases i convocatòria d’ajuts econòmics a activitats de Sant Boi de Lluçanès afectades pel COVID19

El termini per a la presentació de la sol·licitud i documentació, de conformitat amb el que disposen les bases adjuntes, finalitza el dia 9 d'abril de 2021.

La tramesa de la sol·licitud i la corresponent documentació s'ha de fer PREFERENTMENT per mitjans telemàtics a través del tràmit "tramesa genèrica" de la seu electrònica municipal (s'adjunta enllaç)

Darrera actualització: 03.03.2021 | 10:23