Llicència de parcel·lació

Es requereix llicència de parcel·lació urbanística en els següents casos:
- Divisió simultània o segregació de terrenys en sòl urbà en dos o més lots per destinar-les a construcció d’edificacions o instal·lacions per a usos urbans.
- Tota operació que tingui les mateixes finalitats especificades en el punt anterior en què sense divisió o segregació s’alienin o s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
- La constitució d’associacions o de societats en les quals la qualitat d’ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d’utilització exclusiva.

En sòl no urbanitzable no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals 5 i 20

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim d’un mes

Qui pot sol·licitar-ho:

Tothom

Cal aportar:

  • 1 - Instància genèrica ( DESCARREGAR )

  • 2 - Memòria justificativa de la procedÈncia de les dimensions dimensions de les parcel·les proposades, sobre la base del planejament aplicable.
  • 3 - Plànols parcel·lari.

    A escala mínima 1.1000, acotat i amb indicació de les parcel·les indivisibles, la qualificació urbanística dels lots i dels terrenys destinats o reservats per a sistemes generals o locals. Quan el planejament en vigor incorpora el plànol parcel.lari, la còpia certificada d’aquest més les dades i les indicacions necessàries substitueixen el document objecte del punt b).

  • 4 - En els supòsits en què no hi hagi divisió o segregació de la finca:

    la memòria ha de justificar la procedència de les dimensions dels terrenys objecte dels drets d’utilització exclusiva, d’acord amb les dimensions del planejament, i el plànol parcel·lari s’hi ha d’adequar.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Passeig Lluçanès, 8 - 08589 Sant Boi de Lluçanès - Barcelona (Espanya)
Telèfon:938 578 241
Adreça electrònica: st.boillu@diba.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 11.03.2020 | 12:29