Llicència d'obres amb projecte tècnic

Tenen la consideració d’obres amb projecte tècnic les d’edificació, reforma, reparació o rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents, i en tot cas les següents:

 • Les edificacions noves
 • Les que afectin els fonaments o de forma substancial els elements estructurals.
 • Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
 • Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents
 • Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
 • Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals 5 i 20

Quan es dóna resposta:

En el termini màxim d’un mes

Qui pot sol·licitar-ho:

Tothom

Cal aportar:

 • 1 - Sol·licitud de llicència d'obres ( DESCARREGAR )

 • 2 - Projecte básic i executiu.

  Signat per personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional. (Per més informació del contingut del projecte veure document adjunt: ordenança edificació i ús del sòl)

 • 3 - Full d'assumeix de direcció de l'obra signat i visat per personal tècnic competent
 • 4 - Full d'assumeix de direcció de l'execució de l'obra signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal que ompliu la Sol·licitud de llicència d'obres , l'imprimiu, la signeu i la porteu a les oficines de l'ajuntament o bé podeu omplir-la directament a les oficines municipals. En el cas de persones jurúdiques i de persones físiques, que siguin professionals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers., etc) la presentació de la sol·licitud i la documentació tècnica cal trametre-la de forma electrònica a través del tràmit "Instància genérica" d'aquest mateix apartat de Gestions i tramits de la WEB.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Passeig Lluçanès, 8 - 08589 Sant Boi de Lluçanès - Barcelona (Espanya)
Telèfon:938 578 241
Adreça electrònica: st.boillu@diba.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 11.03.2020 | 12:21