Explotacions d'aus per autoconsum

Dijous, 18 d'agost de 2022 a les 00:00

S'estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària

Davant la problemàtica existent al territori com a conseqüència de la influència aviària recentment s'ha publicat l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació APA/782/2022, de 5 d’agost que modifica l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció.

Aquesta Ordre té per objecte regular les mesures de prevenció, seguiment i control sobre la Influença aviària. La variant d’alta patogenicitat de la Influença (IAAP) produeix una malaltia greu, especialment pel que fa a les aus de corral a causa de la seva elevada virulència i ràpida difusió.

Les aus migratòries són el principal reservori de la malaltia. El contacte directe i/o indirecte entre les aus silvestres portadores del virus o afectades per la malaltia i les aus de corral és la principal via de transmissió de la malaltia.

El risc d’introducció de la malaltia i de la circulació del virus a Catalunya és elevat a causa d’esdevenir geogràficament part de la ruta migratòria de les aus del nord i centre d’Europa, per la presència d’aiguamolls i zones lacustres i costaneres.

Simultàniament la situació epidemiològica de la influença aviària en aquest darrer període 2021-2022 ha patit modificacions a l’estat espanyol respecte a anys anteriors: de presentar-se tradicionalment durant la temporada freda, coincident amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa, a mantenir un degoteig de casos al llarg de la temporada de primavera i estiu.

Malgrat que aquest municipi no forma part de cap de les zones afectades per mesures especifiques de bioseguretat (aiguamolls del Delta de l’Ebre, de l’Empordà i del Delta del Llobregat i municipis que inclouen o envolten aquestes zones) cal tenir en consideració la importància de tenir registrades totes les explotacions d'aus per autoconsum i de quin ha de ser el seu règim de funcionament i manteniment.

En l'enllaç adjunt podeu obtenir informació relativa a les explotacions d’aus per autoconsum a Catalunya.
 

Darrera actualització: 18.08.2022 | 09:47