Oficina d'objectes perduts

Els objectes perduts que ens fan arribar provenen de la via pública, de transports públics, d’establiments comercials, de les bústies de correus, de cossos de seguretat i de tota la resta d’Ajuntaments que troben objectes dels nostres ciutadans.

Aquells documents on hi constin les dades personal s'envien directament als seus titulars.

Si els propietaris són desconeguts, l'Ajuntament farà pública la troballa a través d’aquesta oficina i el tindrà dipositat durant un termini de sis mesos.

L'objecte trobat, tal com estableix el Codi Civil, haurà de ser restituït al seu propietari o dipositat en aquesta oficina durant el seu horari d’atenció al públic.

Les targetes sanitàries, en cas de no localitzar als seus titulars en el domicili, es remetran al centre de salut corresponent.

Pel que fa a les claus, telèfons mòbils i altres objectes que resulti impossible esbrinar la seva propietat, es poden consultar en aquest mateixa pàgina per tal que puguin ser identificats per la persona interessada.

La persona que, com a propietària, sol·liciti el retorn d’un objecte dipositat a les dependències municipals, podrà acreditar que és el legítim propietari d’aquest, mitjançant la presentació de números de sèrie, factures, descripció de l’objecte per marques o inscripcions, colors, etc. En el cas que pugui acreditar-ho, se li lliurarà aquest objecte mitjançant acta de lliurament on s'identificarà aquesta persona amb totes les seves dades personals, com a mínim: noms i cognoms, DNI, adreça i un número de telèfon de contacte.

 

Passeig del Lluçanès, 8 - 08589 Sant Boi de Lluçanès - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938578241
Adreça electrònica: st.boillu@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores i dimarts i dijous de les 15:00 a les 17:00
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 4.11.2020 | 13:31