Projecte constructiu de Reurbanització del tram central de la travessera BV-4608 entre el PK 2-760 i el 2+840. TM Sant Boi de Lluçanès

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió del dia 27 de maig de 2022, va aprovat inicialment aquest projecte  i la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOP de Barcelona, del dia 31 de maig de 2022.

 

Darrera actualització: 19.07.2022 | 14:28