Projecte d’obra municipal ordinària per la millora de la vialitat dels carrers Sant Roc, St. Agustí, Joaquim de Vilar, Enric Ballús, Lluçà, Comerç i Agricultura de Sant Boi de Lluçanès

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2021, va adoptar l'aprovació inicial d'aquesta modificació puntual  i la seva exposició pública.

Finalitzada l'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ni reclamacions, el projecte es considera aprovat amb caràcter definitiu.

Darrera actualització: 22.03.2022 | 10:32