Projecte per la instal·lació fotovoltaica a l’escola Aurora de Sant Boi de Lluçanès

El Ple de la corporació, en sessió del dia 10 de gener de 2023, ha aprovat inicialment aquest projecte  i la seva exposició pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva publicació al BOP de Barcelona.

El projecte aprovat inicialment es pot consultar a l'enllaç adjunt (que caldrà obrir-lo al FIREFOX)  i introduint el codi de verificació següent B7AWO-TKVMQ-WY9FA

 

Darrera actualització: 13.01.2023 | 10:18