Geografia, clima i vegetació

GEOGRAFIA

El terme de Sant Boi de Lluçanès està situat al nord-est de la comarca natural del Lluçanès, amb una extensió de 21,17 km2.
Delimitat per carenes muntanyoses i serralades, serralada dels Munts (1050 m), Puigcornador (977 m), i la Serra de Sant Salvador (952m).
De ponent a migdia per Vilarrasa (867 m) fins a Cornet (857 m). A la part de migdia per a la serralada de Sobremunt (892m).
El nucli urbà queda situat al nord-oest del terme, a la falda dels Munts, molt abundants són les fonts, molt properes el nucli urbà, la dels Plàtans, la Talaia i la que més adeptes té, la font de la Prada, envoltades de verds prats i espessa vegetació.

CLIMA

Com la resta del Lluçanès, el clima és del tipus continental, amb pronunciades oscil•lacions tèrmiques.
Les pluges són més aviat escasses i oscil·len entre els 600 i els 900 l/m2 any.
Les temperatures solen arribar amb facilitat als 30º a l’estiu i baixar a l’hivern fins als -5º.
La humitat és força elevada, entre el 65 i el 70%.
El vent és suau i present durant gran part de l’any, principalment amb vents de garbí o llebeig i la marinada. Molt més escassa és la tramuntana i el gregal.

VEGETACIÓ

Els boscos de la zona estan formats en un 80% pel pi roig i pinassa, seguits en importància pel roure martinenc.
El Roure de la Senyora, arbre monumental protegit i inventariat per la Generalitat de Catalunya, es troba prop del Vilar, és un roure centenari de grans proporcions i molt visitat.
Els arbusts més abundants són els boixos, l’arç negre o aranyoner i l’arç blanc.
El bolet comestible més abundant i apreciat és el rovelló, seguit de les bromoses o llenegues. També podem trobar molts fredelucs, cama-secs i en menys quantitat ous de reig, rossinyols, carlets... Compte però, amb la mortal farinera borda, molt abundant en alguns indrets.

Darrera actualització: 29.09.2020 | 11:21
Darrera actualització: 29.09.2020 | 11:21