Mapa de Capacitat Acústica de Sant Boi de Lluçanès

MCA de Sant Boi de Lluçanès

Adjunt podeu consultar el mapa de capacitat acústica de Sant Boi de LLuçanès, aprovat pel Ple de la corporació en sessió del dia 20 d'octubre de 2015

 

Darrera actualització: 17.05.2023 | 14:17